Devletlerin Hizmet Sektörü Çalışanlarına Sağladığı Ayrıcalıklar Nelerdir

Devletlerin Hizmet Sektörü Çalışanlarına Sağladığı Ayrıcalıklar Nelerdir

Devletlerin Hizmet Sektörü Çalışanlarına Sağladığı Ayrıcalıklar Nelerdir?

Hizmet sektörü denildiği zaman ilk akla gelen vatandaşın beslenme, barınma, eğitim ve güvenlik gibi ihtiyaçlarını karşıladıkları yerler gelmektedirler. Devlet bu sektörlerde çalışanlara aldıkları maaşın dışında da bazı haklar tanımaktadır.

Ülkemizde hizmet alanında hem özel hem de devlet eli ile yürütülmektedir. Bu sebeple de hizmet sektörü çalışanlarına tanınan hakların birçoğundan sadece devlet eli yürütülen hizmetlerde çalışanlar faydalanmaktadır. Bu haklardan bazılarını detaylı olarak inceleyecek olursak;

Lojman Hakkı

Devlet çalışanlarının çalıştıkları şehirlerde aileleri ile birlikte konaklamalarında kolaylık sağlamak amacıyla sunduğu mali açıdan daha uygun ve daha güvenli konaklama hizmetidir. Birçok şehirde çalışan sayısının fazla lojman sayısının az olması sebebiyle bu haktan yararlanamayan birçok çalışan bulunmaktadır.

Her ne kadar daha çok devlet çalışanlarının lojman hakkı olsa da bazı özel şirketler çalışan memnuniyetini artırmak ve hizmetin daha etkin ve verimli yürümesini sağlamak amacıyla çalışanlarına lojman tahsis etmektedir.

Servis – Ulaşım İmkânı

Özellikle büyük şehirlerde ulaşımın sıkıntılı olması mesai saatlerinin tüm kurumlarda aynı saatte başlaması ve bitmesi sebebiyle toplu taşıma araçlarının kullanımının zor olması sebebiyle mesaide yorulan çalışanların yolda da daha fazla yorulmaması bir sonraki gün hizmette aksamalar olmaması sebebiyle çalışanlara tanınan haktır.

Bazı kurumlarda ve özel sektör şirketlerinde çalışanların mevkileri işin önemine göre çalışanlara özel araç ve şoför tahsisi yapılmaktadır.

Kıdem Tazminatı, Sağlık ve Emeklilik Hakkı

Hizmet sektörü çalışanlarından çalıştıkları sektöre, eğitimlerine, görevlerine, çalıştıkları yıl süresine ve aldıkları maaşa göre her ay aldıkları ücretten bir takım kesintiler yapılarak sağlık hizmetlerinden emekli olduklarında bile ömür boyu yararlanmaları için bir takım kesintiler yapılır bu kesintiler ile işten ayrıldıklarında ya da emekli olduklarında çalıştıkları süreye göre toplu ikramiye alma imkânları vardır.

Hizmet sektörü çalışanları çalıştıkları yer ve yaptıkları göreve istinaden birçok ayrıcalığa sahiptirler. Bu ayrıcalıklar kurum, şehir ve göreve göre değişiklik göstermektedir.